"Jag älskar entreprenörskap!"

Styrelsearbete

Att arbeta i styrelser och få vara med och rikta upp viktiga strategier är roligt och intressant.

I de allra flesta styrelseuppdrag jag har finns även en del operativa frågor med på min agenda vilket jag inte är främmande för då jag tror att strategier och operativ verksamhet måste vara väldigt väl integrerade för att få långsiktig effekt på bolaget utveckling.

Consulterna.se

Behöver du hjälp i styrelsen, funderar du på om du tänker rätt kring dina affärsmöjligheter? Eller har du bara behov av ett bollplank i din vardag? Jag jobbar med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning. Jag älskar entreprenörskap.

Kontakta Mig

807
809
859