"Avveckla, starta eller driva vidare? -Vi hjälper dig!"

Bolagsavveckling

Du har sålt din verksamhet och har kvar bolaget med likvida medel i. Vi förvärvar bolaget av dig, du får dina likvida medel omgående och vi tar fulla ansvaret för att bolaget avvecklas, likvideras och försvinner.

I anslutning till förvärvet tar vi över ansvaret som styrelse och tar det fulla ansvaret för hela avvecklingsprocessen gentemot Bolagsverket, Skatteverket och eventuella revisorer.

Är det någon företagare som vill äga bolaget kvar under hela likvidationsprocessen kan vi även bistå och avveckla bolaget genom egen likvidation.

Bolagshantering

Har du sålt din verksamhet och vill du få ut dina pengar som finns i bolaget privat?
Vill du starta nytt aktiebolag?
Har du på all hantering kring alla krav kring ditt bolag, skall du ha revisor? 
Frågorna är många, svaren finns hos bolagshantering.org

Kontakta oss

802
827
869