"Avveckla, starta eller driva vidare? -Vi hjälper dig!"

Bolagsbildning plus

Förutom att hjälpa till med ett nytt bolag och göra erfoderliga registreringar tar vi även ansvar för hela processen med skatte- och avgiftsanmälan till moms, arbetsgivaravgifter och personalskatter.

Dessutom får du inom ramen för vår plustjänst en genomgång om val av lämpliga redovisningsprogram/ -hantering. Du får även ett årskalendarium med alla datum då olika handlingar skall vara inlämnade samt tips och råd om den ständigt aktuella frågan med revisor eller inte revisor.

Denna tjänst kostar några kronor extra men gör att du som  aldrig tidigare varit företagare känner trygghet i hela uppstartprocessen.

Bolagshantering

Har du sålt din verksamhet och vill du få ut dina pengar som finns i bolaget privat?
Vill du starta nytt aktiebolag?
Har du på all hantering kring alla krav kring ditt bolag, skall du ha revisor? 
Frågorna är många, svaren finns hos bolagshantering.org

Kontakta oss

802
827
871