"Avveckla, starta eller driva vidare? -Vi hjälper dig!"

Bolag utan revisor

Om du valt att inte anlita auktoriserad revisor för att granska dina räkenskaper och sammanställa dina årsuppgifter erbjuder Bolagshantering dig denna tjänst.

I tjänsten ingår att vi stämmer av att din bokföring är korrekt samt att vi upprättar årsredovisning och deklaration för bolaget vid årets slut.

Bolagshantering

Har du sålt din verksamhet och vill du få ut dina pengar som finns i bolaget privat?
Vill du starta nytt aktiebolag?
Har du på all hantering kring alla krav kring ditt bolag, skall du ha revisor? 
Frågorna är många, svaren finns hos bolagshantering.org

Kontakta oss

802
827
872