"Avveckla, starta eller driva vidare? -Vi hjälper dig!"

Dokumentansvar

Med vår tjänst dokumentansvar gör vi en årlig genomgång av ditt bolag och stämmer av att samtliga erforderliga dokument upprättats och skickats in.

Det kan handla om uppdaterade aktieböcker, bolagsstämmoprotokoll, deklarationer och övrig information som du som bolagsinnehavare är skyldig att årligen upprätta och arkivera. För din säkerhet sköter vi också arkiveringen av samtliga väsentliga dokument årsvis.

Bolagshantering

Har du sålt din verksamhet och vill du få ut dina pengar som finns i bolaget privat?
Vill du starta nytt aktiebolag?
Har du på all hantering kring alla krav kring ditt bolag, skall du ha revisor? 
Frågorna är många, svaren finns hos bolagshantering.org

Kontakta oss

802
827
873