"Jag älskar entreprenörskap!"

Affärsutveckling

Att få diskutera styrkor/svagheter, hot och möjligheter och utifrån detta finna hur man skulle kunna utveckla bolags verksamhet är enormt intressant och stimulerande arbete.

Möjligheten att utveckla affärer och att förbättra marknadssituationen och därigenom lönsamhet i bolagen är något jag verkligen drivs av.

Consulterna.se

Behöver du hjälp i styrelsen, funderar du på om du tänker rätt kring dina affärsmöjligheter? Eller har du bara behov av ett bollplank i din vardag? Jag jobbar med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning. Jag älskar entreprenörskap.

Kontakta Mig

807
809
860