"Jag älskar entreprenörskap!"

Projektarbete

Med mina snart 25 års verksamhet inom företagande och med drygt 15 år på VD stol har jag varit med och drivit de flesta typer av projekt.

Att ingå (leda eller deltaga) i olika former av projekt är spännande oavsett om det handlar om personalutveckling, organisationsutveckling, ekonomirapportering/styrning, IT utveckling eller utveckling av management och ledning. Många av mina projekt under senare år har varit av karaktären ”avlastning”. Projekt där VD är ansvarig för genomförande men där tiden inte räcker till. Andra projekt där jag blir inblandad är naturligtvis i projekt där min entreprenörsanda och/eller ekonomikunskap har stark påverkan på projektet.

Consulterna.se

Behöver du hjälp i styrelsen, funderar du på om du tänker rätt kring dina affärsmöjligheter? Eller har du bara behov av ett bollplank i din vardag? Jag jobbar med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning. Jag älskar entreprenörskap.

Kontakta Mig

807
809
863