"Jag älskar entreprenörskap!"

Redovisning/Deklarationer

Via de allianser jag jobbar med har jag bra kontakter och kan ta ansvar för komplett ekonomihantering.

Min egen del av arbetsinsatsen begränsas i dessa fall till årsvisa rapporter såsom årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer. Resterande delar gör jag inte själv men tar naturligtvis fullt ansvar för mina partners arbete.

Consulterna.se

Behöver du hjälp i styrelsen, funderar du på om du tänker rätt kring dina affärsmöjligheter? Eller har du bara behov av ett bollplank i din vardag? Jag jobbar med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning. Jag älskar entreprenörskap.

Kontakta Mig

807
809
865