"Jag älskar entreprenörskap!"

Upphandling ekonomiska tjänster

Efter att ha drivit ekonomibyrå i 15 års tid har jag stor erfarenhet att kunna bistå med för de företag som funderar på att lägga ut (outsourca) hela eller delar av ekonomifunktionen.

Denna kunskap bidrar jag gärna med till företag som funderar på outsourcing. Det finns många delar man bör beakta och i dessa processer kan jag vara ett bollplank eller bistå med hela upphandlingarna av ekonomiska tjänster.

Consulterna.se

Behöver du hjälp i styrelsen, funderar du på om du tänker rätt kring dina affärsmöjligheter? Eller har du bara behov av ett bollplank i din vardag? Jag jobbar med affärsutveckling, affärsstrategier och ekonomistyrning. Jag älskar entreprenörskap.

Kontakta Mig

807
809
866