"Ekonomirådgivning med AHA-upplevelse"

Bahnhof AB

Bahnhofs vision är att vara en ledande europeisk utmanare på kommunikationstjänster. Bolaget tillhandahåller bla tjänster inom områdena ISP, Telefoni, Bredband, TV, Stadsnät och Hosting.

Koncernen består av moderbolaget Bahnhof AB som tillhandahåller företagstjänster, Bahnhof Unipessoal Lda Portugal privattjänster, Bahnhof AS Norge och Bahnhof Service AB som är ett shared service center till övriga bolag men som även marknadsförs externt. Koncernen omsatte 2013 461 msek och har ca 105 st anställda. Bahnhof AB (publ) är noterat vid Aktietorget.

Uppdrag - Tf ekonomichef/Månatlig koncernrapportering/Styrelseledamot

Länk till bokslutskommuniké 2013
https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/02/26/bokslutskommunik-2013

Länk till Aktietorget
http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002252296

ahran.se

Ekonomiska tjänster som ger dig möjlighet att effektivisera, utveckla och förnya er verksamhet.

AHrAn Konsult AB
"Ekonomisk rådgivning med AHA-upplevelse"

Kontakta mig

803
816
849