"Ekonomirådgivning med AHA-upplevelse"

Controller

Verksamhetsstyrning med ekonomiska mätetal.

Framtagande och analys av nyckeltal för lönsamhet och effektivitet. Uppföljning och se till företagets inre effektivitet. Medverka i företagets utveckling och skötsel.
ahran.se

Ekonomiska tjänster som ger dig möjlighet att effektivisera, utveckla och förnya er verksamhet.

AHrAn Konsult AB
"Ekonomisk rådgivning med AHA-upplevelse"

Kontakta mig

803
815
848