"Ekonomirådgivning med AHA-upplevelse"

Anna Åhr - Egen företagare inom ekonomi

Jag som äger och arbetar i Ahran Konsult AB heter Anna Åhr. Nedan följer en sammanfattning över min utbildning och mina tidigare engagemang.

Utbildad civilekonom vid Uppsala Universitet examen februari 1992. Degree of Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Economics specialization in Accounting.

1992-1994
Projektledare vid Vattenfall Mellansverige. Ansvarig att införa ett nytt stödsystem för anläggningsredovisning.

1994-2007
Partner i SVEFAK gruppen. Företagsgruppen bestod av SVEFAK Outsourcing AB, SVEFAK Krav & Kredit AB och SVEFAK Finans AB. 2007 såldes outsourcingverksamheten till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Krav & Kredit samt Finans blev grunden till Mfin-koncernen. Gruppen omsatte vid försäljning och ombildning 40 msek och hade 35 st anställda.

Urval av arbetsuppgifter: Chef för redovisnings-, leverantörsreskontra- och lönavdelningen, ansvarig för verksamhetssystemen, systemering av egeninkassoprogramvara samt ansvarig för två stora systembyten i samband med milleniumskiftet. Strategiskt styrelsearbete och uppbyggnad av outsourcingverksamheten inom ekonomiområdet.

2007-2011
Manager vid PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers).

Urval av arbetsuppgifter: Externt konsultarbete främst inom redovisningsområdet. Controller internt för dotterbolaget PwC Outsourcing AB. Ansvarig för den externa leverantörsreskontraavdelningen med tillhörande system för workflow.

2011-
Egenkonsult Ahran Konsult AB. Delägare i Bolagshantering i Uppsala AB och Mfin AB.

ahran.se

Ekonomiska tjänster som ger dig möjlighet att effektivisera, utveckla och förnya er verksamhet.

AHrAn Konsult AB
"Ekonomisk rådgivning med AHA-upplevelse"

Kontakta mig

803
814