"Ekonomirådgivning med AHA-upplevelse"

Due Diligence

Besiktning av företag i samband med företagsförvärv/avyttring.

Finansiell besiktning inriktat på analys av finansiell data över tid. Skattebesiktning inriktat på skattesituationen avseende inkomstskatt, moms och övriga punktskatter.ahran.se

Ekonomiska tjänster som ger dig möjlighet att effektivisera, utveckla och förnya er verksamhet.

AHrAn Konsult AB
"Ekonomisk rådgivning med AHA-upplevelse"

Kontakta mig

803
815
855