"Ekonomirådgivning med AHA-upplevelse"

Koncernrapportering

Konsolidering enligt förekommande metoder, bistå med förvärvsanalyser och andra koncernredovisningsfrågor.

Uppbyggnad och anpassning av rapportpaket för att tillmötesgå legala krav och interna önskemål. Kassaflödesanalyser enligt indirekt och direkt metod. Omstrukturering av koncernstrukturen för att utveckla affären och den legala strukturen.


ahran.se

Ekonomiska tjänster som ger dig möjlighet att effektivisera, utveckla och förnya er verksamhet.

AHrAn Konsult AB
"Ekonomisk rådgivning med AHA-upplevelse"

Kontakta mig

803
815
854