"Ekonomirådgivning med AHA-upplevelse"

Styrelsearbete

Från fullvärdig styrelsemedlem till bollplank till styrelse/ägare.

Bidrar främst i frågor gällande ekonomiområdet men kan även vara behjälplig med upprättande av arbetsordning och framtagande av övriga beslutsunderlag för styrelsearbetet.

Erfarenhet av svensk kod för bolagsstyrning.

ahran.se

Ekonomiska tjänster som ger dig möjlighet att effektivisera, utveckla och förnya er verksamhet.

AHrAn Konsult AB
"Ekonomisk rådgivning med AHA-upplevelse"

Kontakta mig

803
815
846