"Ekonomirådgivning med AHA-upplevelse"

CV – Anna Åhr

En sammanställning av mina utbildningar, anställningar, engagemang och historiska uppdrag:

Utbildningar

 • Grundskola 3-årigt ekonomiskt gymnasium, Linnéskolan Uppsala 1985-1988
 • Civilekonom Uppsala Universitet, inriktning redovisning och revision 1988-1992
 • Diverse kortare utbildningar inom ekonomi, projektledning och ledarskap

Arbetslivserfarenhet

 • Projektledare för införande av nytt anläggningsregister Vattenfall, 1992-1994
 • Delägare, ansvarig för ekonomiavdelning, projektledare för systembyte - SVEFAK Outsourcing, 1994-2007 
 • Intern controller och extern konsult PwC (manager), 2007-2011
 • Eget konsultföretag Ahran konsult (mer info se www.ahran.se), 2011-

Styrelseuppdrag

Aktuella
 • Bahnhof AB (publ) internetleverantör, 2013-
 • Tyfon Svenska AB internetleverantör, 2015-
 • Elementica Data Center Construction AB (publ) datacenter, 2012-
 • Ahran Konsult AB (eget affärsdrivande bolag), 2010-
 • Narha Förvaltning AB (förvaltningsbolag), 2010-
 • AB Bolagshantering i Uppsala (bolagsärenden www.bolagshantering.org), 2011-
Avslutade
 • SVEFAK Outsourcing AB (ekonomiadministration), 1998-2007
 • SVEFAK Finans AB (finansbolag), 1999-2007
 • SVEFAK Inkasso AB (inkassobolag), 1999-2007
 • Upplands badmintonförbund, 1994-1998

Egna verksamheter/delägare/grundare

 • SVEFAK Outsourcing AB (delägare), 1994-2007
 • SVEFAK Finans AB (delägare), 1998-2007
 • SVEFAK Inkasso AB (delägare), 1998-2007
 • AB Bolagshantering i Uppsala (delägare), 2011-
 • Ahran Konsult AB (grundare och ägare), 2010-
 • Mfin AB (delägare), 2008-

ahran.se

Ekonomiska tjänster som ger dig möjlighet att effektivisera, utveckla och förnya er verksamhet.

AHrAn Konsult AB
"Ekonomisk rådgivning med AHA-upplevelse"

Kontakta mig

803
875