"Avveckla, starta eller driva vidare? -Vi hjälper dig!"

Nuvarande engagemang

Vi har ständigt ca 15 - 20 öppna bolag som är under avveckling. Vi har under vår verksamhetstid avvecklat över 100 bolag.

När det gäller bolagsbildningen har vi inte sysslat med den så länge men antalet nystartade bolag uppgår årligen till ca 10 – 15 stycken.

Vår verksamhet bedrivs av kvalificerade medarbetare och för oss går kvalité före kvantitet.

Bolagshantering

Har du sålt din verksamhet och vill du få ut dina pengar som finns i bolaget privat?
Vill du starta nytt aktiebolag?
Har du på all hantering kring alla krav kring ditt bolag, skall du ha revisor? 
Frågorna är många, svaren finns hos bolagshantering.org

Kontakta oss

802
828