"Ekonomirådgivning med AHA-upplevelse"

Projektledare

Styra, leda och koordinera alla aktiviteter, funktioner och resurser i ett projekt.

Arbetar efter uppställda mål avseende tid, ekonomi och slutprodukt. Utarbetar rutiner för riskanalys och hantering av förändringsarbete. Upprättande av projektdokumentation.


ahran.se

Ekonomiska tjänster som ger dig möjlighet att effektivisera, utveckla och förnya er verksamhet.

AHrAn Konsult AB
"Ekonomisk rådgivning med AHA-upplevelse"

Kontakta mig

803
815
850