"Ekonomirådgivning med AHA-upplevelse"

Systemgenomgång/-byte

Genomgång av befintlig systemstruktur för framtagande av förbättringsförslag för nya användningsområden samt effektivisering.

Stor erfarenhet av marknaden för affärssystem samt tillhörande stödsystem. Expertkunskaper i systemen Dynamics AX och Dynamics NAV.


ahran.se

Ekonomiska tjänster som ger dig möjlighet att effektivisera, utveckla och förnya er verksamhet.

AHrAn Konsult AB
"Ekonomisk rådgivning med AHA-upplevelse"

Kontakta mig

803
815
851